Vanaf 1 juli 2022 is een brandmelder verplicht in elk woning

12 juli 2022

In nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten zijn rookmelders al vanaf 2003 verplicht; nu legt de overheid het vanaf 1 juli ook op voor bestaande woningen.

Verantwoordelijkheid huurder en verhuurder

Eigenaren van bestaande woningen zijn zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van rookmelders die voldoen aan de eisen. Het regelmatig controleren van (de batterijen tijdig vervangen, het stofvrij houden van de melders en de melders regelmatig testen) hoort bij de verantwoordelijk voor de huurder en gebruiker. Woningen die verkocht worden kan een makelaar een rol spelen door een bouwkundige keuring te adviseren. Daar zal naar voren komen of er voldoende rookmelders aanwezig zijn.

Voor verhuurders geldt dat de huurder attendeert op om meerdere rookmelders in de woning te plaatsen. De huurder schaft zelf de het juiste type rookmelder aan, plaatst deze en onderhoudt ze. Rookmelders zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en prijsklassen. Kies altijd voor een goedgekeurde melder met het Europese keurmerk EN 14604. Dit houdt in dat de rookmelder voldoet aan de noodzakelijke kwaliteitseisen ten aanzien van productinformatie, onderhoud, duurzaamheid en milieuaspecten. De kosten van het aanschaffen kan de huurder doorberekenen naar de verhuurder. De verhuurder doet een nacheck of de rookmelders daadwerkelijk zijn geplaatst op de juiste plek.

De beste plek voor de rookmelder

Hang minimaal een rookmelder op elke verdieping van de woning en bij voorkeur elke ruimte waar een vlucht- en op verkeersroute naar de uitgang doorheen loopt.  Bevestig de rookmelder aan het plafond, omdat de rook opstijgt. Houd 50 centimeter afstand van hoeken en muren. Extra rookmelders in woonkamer en slaapkamers zijn aan te raden. Vergeet ook geen rookmelder te plaatsen bij de omvormer van zonnepanelen. Rookmelders kunt u beter niet hangen in vochtige ruimtes zoals: badkamers en bij vochtige plekken boven de verwarming

Regelmatig testen

Het komt regelmatig voor dat mensen melders op de verkeerde plek hangen of dat nooit wordt gecontroleerd of de batterijen nog werken. Dit vraagt om bewustwording bij huiseigenaren en huurders over de risico’s en gevaren van brand en het belang van juiste plaatsing en onderhoud van rookmelders. Test regelmatig de rookmelder, bij voorkeur 1 keer per maand. Bijna alle rookmelders hebben een testknop aan de zijkant of in het midden van de rookmelder. Deze dient u ingedrukt te houden tot dat het alarm afgaat. Als deze niet afgaat of heel zacht afgaat, moeten de batterijen vervangen worden. Als dan het alarm helemaal niet afgaat, moet de gehele rookmelder vervangen worden.