Helperkade | de werkzaamheden zijn gestart!

27 augustus 2020

De verkoop van de woningen in Helperkade is in volle gang en inmiddels is al ruim 85% van het woningaanbod verkocht. Er zijn nog slechts enkele herenhuizen beschikbaar. Ondertussen zijn de eerste werkzaamheden op de locatie gestart!

De eerste werkzaamheden zijn gestart!
Vorige week zijn de eerste graafmachines gestart op de locatie met het verwijderen van puin en funderingsresten van de bebouwing die hier vroeger stond. Het terrein wordt volledig opgeschoond en gesaneerd. De vuile grond wordt afgevoerd en vervangen voor schone grond, zodat de locatie straks schoon en geschikt is voor woningbouw.

Damwand in het Helperdiep
Ook is er gestart met het aanbrengen van de damwand in het Helperdiep, die straks de overgang vormt tussen de oever en het water. De damwand zorgt voor een sterke oeverbescherming.

Planning
De sanering zal naar verwachting in oktober klaar zijn. Daarna worden de nutsvoorzieningen zoals stroom, water en riolering aangebracht en worden de bouwputten voor de nieuwbouw uitgegraven. Als alles volgens plan verloopt, start de bouw van de woningen en appartementen eind 2020!

Nog enkele woningen beschikbaar
Wil jij ook wonen in Helperkade? Ontdek dan het allerlaatste woningaanbod of neem contact op met verkopend makelaar.